Co-working and shop Ghent

2017 - 2019
Een voormalige opslagruimte voor caféspelen wordt heringericht. Eén van de vroegere garagepoorten wordt de nieuwe hoofdingang en geeft toegang tot een grote antechambre. Een agora die alle gemeenschappelijke functies herbergt. Er is een gemeenschappelijke keuken, eetplaats en sanitair. Groot genoeg om met een vorklift te manoeuvreren, ping-pong te spelen of om een receptie in te organiseren.
Drie rode eiken deuren markeren de adressen van de units: een winkelruimte en 2 kantoorruimtes. Overstaande deuren en binnenramen zorgen voor doorzichten en betrokkkenheid.
De agora bevestigt zijn publiek karater: ze is steenachtig en slagvast. Terwijl de kantoren en winkel met kops houten vloeren de intimiteit opzoeken zonder de ruwheid van de voormalige opslagruimte te verliezen.


opdrachtgever: privé
budget: € 465.000,00
oppervlakte: 450 m2
status: opgeleverd
team: studio lauka.
foto’s: Aaron Michels
categorie: Commercial, Built

Entrance and meeting-spaces

2019 - ...

Tabor vzw is op zoek naar een gezicht dat beter aansluit bij hun ambitie om zich verder te profileren als netwerkhuis. Nieuwe vormen van vergaderen, coaching en networking maken hier deel van uit.
In de eerste plaats moet er ruimte zijn voor de gebruikers om ongedwongen hun ding te doen. Er wordt ruimte gelaten en architectuur komt op de achtergrond.

We ontwerpen enkel contouren. We omzomen, maar vullen niet in.
Zo is de ruimte het meest fexibel, door hem niet vol te bouwen.

- Het witte blad dat vraagt om gevuld te worden -

Maar die contour, die contour is wél belangrijk.
Die contour maakt de ruimte. De contour is het ontwerp.

opdrachtgever: Tabor vzw
budget: confidentieel
status: voorontwerp
team: studio lauka.
catergorie: Commercial, Design
Entrance reorganisation Brussel
2018 - ...
Een inkom van een duplex-appartement wordt gereorganiseerd. De opening tussen inkomzone en leefruimte wordt groter gemaakt: een houten portiek, even groot en hoog als andere de andere openingen in de ruimte. Een kleine hoekverdraaiing organiseert het gelijkvloers en de verdieping.

opdrachtgever: privé
budget: confidentieel
status: in uitvoering
team: studio lauka.

catergorie: Residential, Under construction

Extension De Pinte
2017
Een riante woning krijgt een uitbreiding: een leesruimte waar de bewoners zich kunnen terugtrekken. Het volume wordt losgetrokken van de woning. Langs een smalle doorgang zakt de bewoner af in de nieuwe vijfhoekige extensie.

De bibliotheek wordt half verzonken ten opzicht van het maaiveld en profiteert van de extra hoogte. Een betonnen diamantvormig gewelf bekroont de ruimte.

opdrachtgever: privé
budget: confidentieel
status: voorontwerp
team: studio lauka.

categorie: Residential, DesignExtension Merelbeke
2015 - 2017
Een huis dat iedereen kent: twee opeenvolgende kamers, een lang achterhuis met ernaast een koer en achteraan de tuin. Het bestaande achterhuis wordt afgebroken en vervangen door een nieuw volume.

Een knik in het perceel betekent een deuk in het plan. De knik breekt de lengte van het volume en zorgt tegelijk voor een merkelijke verbetering voor het voorhuis. Op de plek waar het voor- en achterhuis elkaar ontmoeten, is de steeg op zijn breedst waardoor de middelste kamer niet meer donker is.

Daar waar het plan een knik vertoont, wordt het dak met dezelfde hoek omhoog geduwd. Het geknikte volume maakt koer en achterhuis complementair. De knik brengt plan en snede, binnen en buiten, context en interventie met elkaar in verband.

Een monochrome materialisering van de trechtervormige spelonk versterkt de samenhang tussen koer en achterhuis. Het gebruik van verschillende texturen en materialen zorgen voor de nodige diversiteit.
Rollagen borduren het volume en benadrukken zijn vormgeving.

opdrachtgever: privé
budget: confidentieel
status: opgeleverd
team: studio lauka.
foto’s: Aaron Michels

categorie: Residential, Built