Entrance and meeting-spaces

2019 - ...

Tabor vzw is op zoek naar een gezicht dat beter aansluit bij hun ambitie om zich verder te profileren als netwerkhuis. Nieuwe vormen van vergaderen, coaching en networking maken hier deel van uit.
In de eerste plaats moet er ruimte zijn voor de gebruikers om ongedwongen hun ding te doen. Er wordt ruimte gelaten en architectuur komt op de achtergrond.

We ontwerpen enkel contouren. We omzomen, maar vullen niet in.
Zo is de ruimte het meest fexibel, door hem niet vol te bouwen.

- Het witte blad dat vraagt om gevuld te worden -

Maar die contour, die contour is wél belangrijk.
Die contour maakt de ruimte. De contour is het ontwerp.

opdrachtgever: Tabor vzw
budget: confidentieel
status: uitvoering
team: studio lauka.